Adres al. Kościuszki 106/116      Telefon 790 870 870
Medycyna pracy
 
 

W naszym gabinecie prowadzimy również badania wstępne, profilaktyczne i okresowe, niezbędne do zatrudniania pracowników. Obowiązek przeprowadzania badań pracowników został wprowadzony ustawą z dn. 27 czerwca 1997 roku.

Zakres badań jest uzależniony od stanowiska na którym pracownik pracuje lub aplikuje.

W świetle obowiązującego prawa pracodawca nie może dopuścić pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia pracy na danym stanowisku.

 

 

  Zgodnie z ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r.  
  o służbie medycyny pracy, wszyscy pracodawcy 
  są zobowiązani do kierowania swoich przyszłych  
  pracowników i już zatrudnionych  
  na określone badania profilaktyczne wstępne,  
  okresowe i badania kontrolne.  

 

 

Zapraszamy pracodawców do współpracy

W naszym gabinecie pracownicy w komfortowych warunkach zdobędą orzeczenia lekarskie do podjęcia pracy.

Zakres naszych usług:

- badania wstępne i okresowe
- badania dla kierowców
- badania EKG
- aktualizacje książeczek sanitarno-epidemiologicznych

 

 

 

 

Dokumenty które należy mieć ze sobą

- skierowanie na badanie od pracodawcy
- opis stanowiska pracy
- opis występujących ewentalnych
- dokument tożsamości

 

 

 

Zakres naszych usług

czytaj Wstępne badania lekarskie

Do wstępnych badań lekarskich zobowiązani są osoby przyjmujący do pracy, a także pracownicy młodociani, którzy są przenoszeni na inne stanowisko na którym występują warunki szkodliwe lub uciążliwe.

 

czytaj Okresowe badania lekarskie

Zobowiązani są do nich wszyscy pracownicy niezależnie od stanowiska i pracy jaką wykonują. Badania są wykonywane w trakcie trwania stosunku pracy.

Istnieją również badania okresowe które przysługują pracownikom po ustaniu stosunku pracy. Do takich pracowników zaliczają się osoby pracujące z substancjami rakotwórczymi i pyłami zwłókniającymi.

 

 

czytaj Nowy bloczek

Przeprowadza się je gdy pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni. Badanie ma na celu sprawdzenie czy pracownik może wrócić do pracy. Brak wykonania badań może skutkować rozwiązaniem umowy ze skutkiem natychmiastowym.

 

Centrum Medycyny
Nowa Europa

al. Kościuszki 106/116
90-442 Łódź
 
kontakt@grycewicz.pl
 

   kontakt   

tel. 790 870 870

 

Copryight by grycewicz | projekt: www.wpoldodziewiatej.pl
wpoldodziewiatej